Reports

Raporte | Permbledhje sipas Kategorive
Kategori Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Shpronesime 23 0 2 0 21
Te tjera 32 0 4 0 28
Problematika ne Rruge 299 0 28 3 268
Sugjerime/Informacion 42 0 6 0 36