Reports

Raporte | Permbledhje sipas Burimit
Burimi Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
e-Government 0 0 0 0 0
Email 1 0 1 0 0
Leter/Fax 14 0 1 3 10
Te tjera 0 0 0 0 0
Policia 3 0 0 0 3
Media Sociale 0 0 0 0 0
Telefon/Aplikacion per mobile tel smartphone 297 0 0 0 297
Walkin 0 0 0 0 0
Web 21 0 12 0 9