Sugjerim I ri
Rreth jushPo   Jo

Detajet e Ankeses/Kerkeses/SugjerimitVendos Vendodhjen GPS

NOTE: Only 5 attachments are allowed with file type as image, video, zip, pdf and word document.
SHËNIM : Ju nuk keni kërkuar dhe zgjedhur vendndodhjen e çështjes në hartë.
 

Planifikues i Veprimit (UCI - )


Activity log (UCI - )


Data e marrjes :
Requester :
Tipi i kerkeses : I ri has been raised
Pershkrimi :
Created/Modified By (In case created by other user) :

Date Activity Description of action taken Assigned To Action Taken by Statusi
Reassign the respondent Or request is updated Petrina