Reports

Raporte | Permbledhje sipas Tipit
Tipi i kerkeses Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Appeal 0 0 0 0 0
Ankimim 238 0 10 0 228
Compliment 2 0 0 0 2
Enquiry 0 0 0 0 0
Sugjerim 58 0 0 0 58