Reports

Raporte | Permbledhje sipas Tipit
Tipi i kerkeses Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Appeal 0 0 0 0 0
Ankimim 205 0 3 0 202
Compliment 1 0 0 0 1
Enquiry 0 0 0 0 0
Sugjerim 52 0 1 0 51