Reports

Raporte | Permbledhje sipas Tipit
Tipi i kerkeses Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Appeal 0 0 0 0 0
Ankimim 220 0 1 0 219
Compliment 2 0 0 0 2
Enquiry 0 0 0 0 0
Sugjerim 54 0 0 0 54