Reports

Raporte | Permbledhje sipas Tipit
Tipi i kerkeses Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Appeal 0 0 0 0 0
Ankimim 210 0 3 0 207
Compliment 2 0 1 0 1
Enquiry 0 0 0 0 0
Sugjerim 53 0 0 0 53