Reports

Raporte | Permbledhje sipas Tipit
Tipi i kerkeses Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Appeal 0 0 0 0 0
Ankimim 309 0 47 3 259
Compliment 2 0 0 0 2
Enquiry 0 0 0 0 0
Sugjerim 66 0 4 0 62