Reports

Raporte | Permbledhje sipas Tipit
Tipi i kerkeses Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Appeal 0 0 0 0 0
Ankimim 244 0 15 0 229
Compliment 2 0 0 0 2
Enquiry 0 0 0 0 0
Sugjerim 60 0 2 0 58