Reports

Raporte | Permbledhje sipas Burimit
Burimi Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Email 0 0 0 0 0
Leter/Fax 0 0 0 0 0
Te tjera 0 0 0 0 0
Media Sociale 0 0 0 0 0
Telefon/Aplikacion per mobile tel smartphone 295 0 0 0 295
Walkin 0 0 0 0 0
Web 2 0 1 0 1