Reports

Raporte | Permbledhje sipas Kategorive
Kategori Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Shpronesime 17 0 0 0 17
Te tjera 23 0 0 0 23
Problematika ne Rruge 239 0 1 0 238
Sugjerime/Informacion 30 0 0 0 30