Reports

Raporte | Permbledhje sipas Kategorive
Kategori Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Shpronesime 17 0 0 0 17
Te tjera 21 0 1 0 20
Problematika ne Rruge 231 0 3 0 228
Sugjerime/Informacion 29 0 0 0 29