Reports

Raporte | Permbledhje sipas Kategorive
Kategori Te marra gjithesej Te pranuara Ne pritje Te adresuara Te zgjidhura
Shpronesime 15 0 2 0 13
Te tjera 20 0 0 0 20
Problematika ne Rruge 227 0 2 0 225
Sugjerime/Informacion 29 0 0 0 29